Organizace
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (2)
Česká tisková kancelář (1)
TOP 09 (1)
Fakultní nemocnice u sv. Anny (1)
Thomayerova nemocnice (1)
Akademie věd České republiky (1)
Osoba
Vlastimil Válek (1)
Pavel Klener (1)
Produkt
Odvětví
zdravotnictví (2)
vzdělání (2)
média (1)
věda (1)
Pozice
ministr zdravotnictví (3)
pacient (3)
ministr (2)
lékař (1)
expert (1)
proděkan (1)
Finance
peníze (2)
Ukazatel (2)
státní rozpočet (2)
zisk (1)
náklad (1)
Health
výzkum (8)
léčba (4)
ministr zdravotnictví (3)
nemoc (3)
pacient (3)
rakovina (2)
diagnóza (2)
lékař (1)
chemoterapie (1)
bílkovina (1)
DNA (1)
léčivo (1)
symptom (1)
gen (1)
lékařství (1)
úmrtnost (1)
intenzivní péče (1)
Automotive
technologie (1)

Ministr zdravotnictví ocenil vědecké projekty, zkoumaly rakovinu i epilepsii

Datum vydání: 07.06.2022 | Datum importu: 08.06.2022 4:06
Zdroj: Zpravodajství ČTK +1 | Rubrika: for pol pod zdr vat | Strana 0
Téma: Akademie věd | Fyziologický ústav | Aplikovaný výzkum | Patent/Licence
Vydavatel: ČTK
Originál CS | Automatický překlad EN DE HU PL FR

Nemohl být přeložen
Praha 7. června (ČTK) - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes ocenil Cenou ministra zdravotnictví pětici projektů zdravotnické vědy a výzkumu, dalších pět z 16 nominovaných obdrželo čestné uznání. Zabývaly se například výzkumem rakoviny, dědičných poruch, epilepsie nebo cévních mozkových příhod. Peníze projektům rozděluje Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), pro roky 2020 až 2026 to bylo více než šest miliard korun.

"Jakožto lékař nemám příliš mnoho jiných možností, kde účelovou podporu pro translační výzkum získat," řekl ve svém projevu proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro vědeckou činnost Pavel Klener. Jeho tým byl oceněný za výzkum nádorové choroby lymfom z plášťových buněk. Testoval nový léčebný režim a nově vyvinuté léky.

AZV je podle něj pro získávání grantů medicíně nezastupitelná. Spolu s dalšími institucemi podle něj udržuje základní vrstvu vědecké pyramidy, na jejíchž vyšších patrech stojí mezinárodní projekty, aplikovaný výzkum, objevy nebo patenty a jejich komercionalizace.

"Nicméně chtít pro AZV, aby sama o sobě vytvářela zisk tím, že své granty přetaví v objevy, patenty a peníze, je podle mého názoru v principu nereálné. Na to je její podpora – při vší úctě - příliš malá a krátkodobá," dodal. Výše podpory by ale podle něj měla reflektovat i raketově rostoucí náklady na výzkum včetně materiálních a personálních.

Cenu ministra získal také Robert Mikulík z Fakultní nemocnice u svaté Anny za výzkum diagnostiky krevních sraženin pomocí magnetické resonance (MRI). Projekt vedl k přípravě patentované technologie na přípravu nanočástic a k vývoji nových diagnostických metod zobrazování MRI.

Přemysl Jiruška z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR získal cenu za studium anatomických a funkčních změn mozku po cévní mozkové příhodě (CMS) nebo při epilepsii. Poznatky ohledně CMS umožní vytipovat pacienty, kteří budou nejvíc profitovat z časné rehabilitace, u epilepsie stanovit rizika vzniku záchvatů a hledat nové způsoby léčby.

Za výzkum dědičných poruch glykosylace byla oceněná Hana Hansíková z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hlavními příznaky poruch jsou svalová dystrofie, poruchy centrální nervové soustavy a zraku; v dětském věku mají zhruba 25procentní úmrtnost a zatím pro většinu neexistuje léčba. Oceněný projekt pomohl pochopit klinický průběh poruch a umožnil postiženým rodinám nabídnout genetické poradenství a perinatální diagnostiku.

Oceněná Veronika Vymetálková z Fakultní Thomayerovy nemocnice zkoumala účinnost chemoterapie u pacientů s rakovinou tlustého střeva. Dosud nebyl odborníky vytipovaný žádný ukazatel, podle kterého by se dalo určovat, u koho bude tento typ léčby účinný. Vědkyně se zaměřila na konkrétní geny v jejich DNA, které mají potenciál jako takový ukazatel sloužit.

Čestná uznání ministr udělil za analýzu genetických variant, které se podílejí na mentální retardaci, poruchách autistického spektra nebo poruchách srdečního rytmu. Ocenil také vytvoření nového systému pro určení konkrétního kmenu původce nemoci syfilis, zkoumání role proteinu Hsp90 na léčbu vybraných revmatických onemocnění a vliv fyzioterapie pro obnovení svalových funkcí u pacientů po propuštění z dlouhodobé intenzivní péče.

Celkové výdaje na Program a výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč)

Rok
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Celkem

Celkové výdaje
330
825
1155
1430
1155
770
385
6050

Výdaje státního rozpočtu
300
750
1050
1300
1050
700
350
5500

zdroj: podmínky programu


van mha

Není k dispozici
Nemohl být zobrazen
Není k dispozici
Nemohl být zobrazen
Není k dispozici
Nemohl být zobrazen
Není k dispozici