Nově vyvinutý čip včas rozpozná hrozící cévní mozkovou příhodu

Datum vydání: 06.04.2021 | Datum importu: 06.04.2021 17:49
Zdroj: Technický týdeník | Rubrika: Diagnostika | Strana 10 | Autor: /PK/
Téma: Akademie věd | Fyziologický ústav
AVE: 241 € | Tištěný náklad: 8 510
Vydavatel: Business Media CZ, spol. s r.o. | Periodicita: čtrnáctideník
Originál CS | Automatický překlad EN DE HU PL FR

Nemohl být přeložen
Společnost Essence Line vyvinula unikátní biočip, který by měl přispět ke zlepšení poskytování zdravotní péče pacientům s cerebrovaskulárním onemocněním. To dlouhodobě patří mezi hlavní příčiny úmrtí, demence a dlouhodobé pracovní neschopnosti.
Nový biočip pro včasnou diagnostiku mozkového inzultu (cévní mozkové příhody, mozkové mrtvice) umožní cílenou terapii aplikovanou na klinických pracovištích a významně tak přispěje k účinné ochraně lidského zdraví i záchraně životů napříč všemi věkovými skupinami, včetně novorozenců.
„Záměrem projektu bylo vytvořit unikátní a účinný diagnostický nástroj pro včasné odhalení jevů probíhajících zejména na úrovni tzv. neurovaskulární jednotky, a tím v budoucnu umožnit včasnou cílenou terapii,“ říká Petr Novotný, jednatel společnosti Essence Line.
Projekt navazuje na výzkumnou činnost renomovaných pracovišť, konkrétně Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), Fyziologického ústavu AV ČR, University of Verona a Stanford University. „Biočipům se věnujeme déle než 10 let, podobně jako DNA/RNA diagnostice. K jejich přípravě využíváme velmi přesné roboty, které jsme pořídili i díky podpoře z národních a evropských zdrojů. Mikro RNA diagnostika pro neurologické účely nicméně vyžadovala specifické znalosti a expertizu neurologů a biotechnologů, kteří poskytli velmi cenné a průlomové znalosti spojené s fyziologií a molekulární podstatou jevů probíhajících na úrovni tzv. neurovaskulární jednotky,“ představuje dále projekt Petr Novotný. „Díky spolupráci jsme rovněž získali cenné know-how z velmi progresivní oblasti — diagnostiky mikro RNA. Úspěšné řešení projektu povede také k mnohanásobnému navýšení obratu a zisků, získání renomé na světové úrovni a produktu pro cerebrovaskulární onemocnění,“ dodává.
Společnost využila dotační podporu z programu Proof of concept OP PIK. „Program podporuje aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu nebo služby na trh nebo finální dopracování výzkumu a vývoje s přípravou jeho komerčního využití. Dosud podpořil 39 projektů za téměř 154 milionů
korun,“ doplňuje Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Není k dispozici
Nemohl být zobrazen
Není k dispozici
Nemohl být zobrazen
Není k dispozici
Nemohl být zobrazen
Není k dispozici